0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 58 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một sợi chân linh ngoài ý muốn tiến vào thế giới Hồng Hoang, cùng trên Côn Lôn Sơn một cái thượng phẩm tiên thiên linh căn Thanh Tịnh Ngân Hạnh Thụ hợp hai làm một, vì ngưng tụ nguyên thần, tiêu hao lượng lớn bản nguyên, rơi xuống thành hạ phẩm tiên thiên linh căn.

Như thế lai lịch, tại một đám Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng trước mặt, khó tránh khỏi có biến thành dưới trướng đồng tử phong hiểm.

Vì miễn đi tại Hồng Hoang liên tiếp không ngừng trong đại kiếp hóa thành tro bụi, hắn đành phải nổ lực biến mạnh, một bên ngày đêm khổ tu, cao ngút trời ngộ đạo, khôi phục vốn có phẩm giai, một bên phát huy bản thể tịnh hóa thiên phú, không ngừng tự mình hại mình, bẻ gãy thân cành trồng đại địa, hóa thân vô số, tịnh hóa thiên địa sát khí, trọc khí, xui xẻo các loại, trở thành Hồng Hoang có đức đạo nhân.

Thẳng đến bỗng dưng một ngày, hắn phát hiện Cửu Thiên Thập Địa, khắp nơi đều là chính mình phân thân.

【 Không phải truyền thống phân thân lưu, cũng không phải nhanh tiết tấu sảng văn, không thích chớ phun 】