0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 36 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lê Thần xuyên việt Hồng Hoang thế giới, trở thành Tử Vi tinh hóa thân.

Thân là Tiệt Giáo đệ tử, biết được phía sau Phong Thần đại kiếp là nhằm vào Tiệt Giáo tính kế, cho nên muốn để Tiệt Giáo thoát khỏi bị tính kế vận mệnh.

Nương tựa theo chính mình nghịch thiên ngộ tính, ngộ ra mới tu luyện chi pháp, thần thông pháp thuật, trận pháp, luyện khí, luyện đan không gì không tinh.

Lê Thần thận trọng từng bước, lấy thân làm cờ, thắng thiên!

Nhân tộc đương hưng, trợ lực Nhân tộc, thành vì Nhân tộc thánh sư, mưu đồ thiên hạ khí vận.

Thành tựu Tử Vi Đại Đế vị trí, trở thành tứ ngự một trong, che chở Tiệt Giáo bên trong người!