0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 768 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thi đại học vừa kết thúc, Lăng Vân ngoài ý muốn xuyên qua Hồng Hoang, kích hoạt Thần cấp lựa chọn hệ thống. . .

( lựa chọn một: Trở thành Tổ Long đạo lữ. )

( lựa chọn hai: Trở thành Nguyên Phượng tỷ muội. )

. . .

( lựa chọn bốn: Trở thành Ma tộc La Hầu huynh đệ. )

Lăng Vân lựa chọn trở thành Ma Tổ La Hầu huynh đệ, cẩu tại Tu Di sơn vững vàng không ra.

Thẳng đến Long Hán lượng kiếp thời kì cuối.

Hồng Quân lôi cuốn Hồng Hoang đại thế sắp diệt sát La Hầu thời điểm.

Lăng Vân hiện thân, đưa tay ở giữa liền đem rất nhiều đại năng trấn áp tại chỗ!

Hồng Hoang chúng sinh có một cái tính một cái, toàn đều tê!

Hồng Hoang lúc nào ẩn giấu như thế một tôn đại lão?

Đây là muốn biến thiên a!