0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 308 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Phong Thần mạt + Tây Du + Đông Hoàng vô địch + không đứng đắn hệ thống

Long Hán sơ kiếp lúc xuyên qua trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, dẫn đầu Yêu tộc đi hướng đỉnh phong.

Là cải biến Yêu tộc vận mệnh, tiến về vực ngoại tìm kiếm Hỗn Nguyên Đại La chi pháp.

Làm thu được Lục Áp đưa tin thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện Hồng Hoang đã là Phong Thần thời kì cuối, Yêu tộc đã mất.

Nổi giận Đông Hoàng Thái Nhất trở về Hồng Hoang, thề phải để tính toán Yêu tộc người trả giá đắt!

Tiếp Dẫn: “Lão sư, không phải nói Phong Thần về sau Tây Phương đại hưng a, cái này Đông Hoàng là chuyện gì xảy ra?”

Hồng Quân: “Ngươi Tây Phương giáo trước chống đỡ một hồi, ta ra ngoài tránh đầu gió.”

. . .