0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 116 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dạ Vân xuyên qua Tiên Vực, thành là Tiên Vực thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, thân thế không người có thể so sánh! Thế gian tất cả, hắn muốn cái gì thì có cái gì. Dạ gia chính là tiên môn chính tông, kết quả Dạ Vân lại phát hiện, chính mình lại là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu thì bị tức vận chi nữ chỉnh tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân cũng vô cùng mộng. Khí vận chi nữ bị gia tộc tự mình đưa đến chính mình bên cạnh, chỉ khẩn cầu Dạ gia nhiều hơn trông nom. Thì ngay cả khí vận chi tử vị hôn thê, cũng đối với mình mình ái mộ có thừa. Bằng vào thân phận của mình, cộng thêm bên trên Đại Phản Phái hệ thống, Dạ Vân ở chuyên trị khí vận chi tử trên đường càng chạy càng xa.

Cảnh Giới : Nhục Thân, Linh Thức, Cung Tuyền, Thần Thông, Ngộ Đạo, Đại Năng, Phong Hầu, Phong Vương, Ngụy Thần, Hư Thần, Chân Thần, Vương Thần, Bất Diệt, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thánh Chủ, Đại Thánh, Tôn Chủ, Chuẩn Chí Tôn, Chí Tôn, Vô Thượng Chí Tôn, Chuẩn Đế, Đại Đế.