0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 591 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cuốn sách này lại tên: 【 không đọc ba chương, không có tiểu đệ đệ 】

Cao Khải Cường đọc Tôn Tử binh pháp, làm xã hội đen.

Ta đọc Tôn Tử binh pháp, hiểu thiên địa mười ba kiếm, thành Kiếm Tiên.

Ta gọi Diệp Đình Mộ, mang theo một bản Tôn Tử binh pháp xuyên qua đến trường hà giới, đã thức tỉnh đọc sách hệ thống, chỉ cần đọc sách liền có thể ngộ kiếm ý.

Bắt đầu thu dưỡng bốn cái em bé, tại trong loạn thế điên phổi lưu ly, trở thành nhất đại Kiếm Tiên.

Kiếm ra mười ba thức. Có thể giết người, chém yêu, Tru Ma, thí thần. Nhưng đoạn sông, trảm hải, phá núi, khai thiên.

Lão nhị, Diệp Phong Hòa, trời sinh thần lực, mỗi ngày vung đao ba ngàn, không thích cười, lại dũng mãnh dị thường.

Lão tam, Diệp Thanh Phong, Đạo Tổ chuyển thế, ăn cơm không cầm chén, ôm nồi liền gặm.

Lão tứ, Diệp Quan Kỳ, nhu thuận nghe lời, tuệ nhãn thông thiên.

Lão Ngũ, Diệp Kinh Hồng, đáng yêu làm quái, nhan giá trị đảm đương, thường nói: “Ta muốn chỉnh chết hắn.”

Về phần lão đại, càng ghê gớm. Kiếm ra nhật nguyệt biến sắc, càn khôn phá vỡ.

Hắn cầm Thanh Phong phù diêu bên trên, ôm tinh ngậm nguyệt từng ngày ánh sáng.

Muốn hỏi hắn vì sao ngưu như vậy. Diệp Đình Mộ: “Làm người xuyên việt, ta mở treo không quá phận a?”