0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 171 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Khang Ninh 13 năm, tiên đế băng hà, trước lúc lâm chung lưu lại một đạo thánh chỉ

Tôn Định Quốc hầu phủ Thất cô nương làm tân đế hậu phi.

Thánh chỉ vừa ra, cả triều trầm mặc.

Thế nhân đều biết, vị này Thất cô nương là Định Quốc hầu phủ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ nhận hết đau sủng, lại cứ là cái ôn nhu như nước tính tình, mà đương triều tân đế lại là cái vô tình độc ác chủ, ngày đó, Định Quốc hầu phủ trên dưới như cha mẹ chết.

Ai ngờ, còn chưa nửa năm, một đạo phong hậu thánh chỉ hiểu dụ lục cung.

Lại không một năm, luôn luôn khó hiểu phong tình đế vương vậy mà quỳ khởi ván giặt đồ.

Cả triều văn võ: Đây là cái gì thao tác?