0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 121 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhân sinh tứ đại tìm đường chết:

Tại Mexico làm cảnh sát!

Tuyệt đối chính nghĩa ở chỗ này là muốn chịu súng, BIUBIUBIU.

Nhân vật chính xuyên qua đến một tên giám ngục trên thân, hắn phát hiện ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một người phạm tội giá trị!

Chỉ có so phần tử phạm tội hỏa lực mạnh hơn, mới có thể duy trì chính nghĩa!

Toà này ngục giam gọi: “Cao Nguyên ngục giam” ! Mexico tối cao an toàn đẳng cấp.

Mà lúc này có một người giam ở bên trong.

Tên của hắn gọi —- Garador, tên hiệu giáo phụ, Guadalajara tập đoàn người sáng lập một trong.

Nếu như muốn sống sót, hoặc là rời đi cái này thao đản quốc gia, hoặc là, liền dùng sức trèo lên trên.

Mexico có thể có quang minh!