0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chư Thiên Vạn Giới, đại đạo ngàn vạn

Có người tay cầm một thanh quạt sắt nghênh bát phương tài vận, tụ tứ hải sinh cơ thành tự thân đại đạo

Có đại thủ hóa thiên địa vì cờ, lấy thương sinh vì tử hí thương sinh tại bàn tay

Có thân ảnh bán ma nửa phật, nửa khóc nửa cười, kéo lấy thân thể tàn phế đi tại triều thánh con đường

Mà dạng này đại năng, tựa hồ trước đó có mình phương thức liên lạc, có người xưng bọn hắn vì — người xuyên việt

Có một ngày, Vương Trần đột nhiên nhận được một cái dạng này mời

“Ừm? Chư thiên người xuyên việt Chat group?”