0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 27 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( Tào tặc – Thần hào – Hậu cung, sắc)

Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, lão bà quá nghe khuê mật, nói gì tin gì. Lương Xán Văn nguyên bản hòa thuận tiểu gia đình, bởi vì lão bà quá nghe khuê mật nói, cuối cùng ly hôn. Từng ly hôn Lương Xán Văn nở rộ luyến ái đệ nhị xuân. Thẳng đến có một ngày, vợ trước nhìn đến tín nhiệm nhất khuê mật từ trên Lương Xán Văn siêu xe xuống tới, hoàn toàn hỏng mất