0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 183 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tận thế tiến đến, từ nhỏ tại bỏ hoang khu lớn lên Tống Khả ngoài ý muốn thức tỉnh dị năng.

Trong tầm nhìn sở hữu vật phẩm, đều có thể theo tâm niệm hóa thành thuận tay Linh khí.

Nàng là sắc bén nhất đao, từ đây có được nhất linh hoạt vỏ, nơi đi qua, các lộ tang thi nghe tiếng sợ vỡ mật.

Cô độc phiêu bạc nhiều ngày, Tống Khả nhặt được một cái phiền phức nam nhân.