0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 420 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Tố Vân nằm mơ, mơ thấy mình bị trượng phu cùng bằng hữu phản bội, lẻ loi hiu quạnh kết cục thê lương.

Trong mộng nàng thấy được một trận toàn cầu tính tự nhiên tai nạn, toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán, rét lạnh, hải khiếu, hồng thủy, khô hạn…

Một trận toàn cầu tính tai nạn ngay tại hướng nàng đánh đến —— cầm vũ khí lên, đạp bỏ đi nam, đá đi tiểu tam, bảo vệ nhân sinh của mình!