0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 50 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Vũ xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, trở thành một tên nô bộc, thức tỉnh download hệ thống.

Thần thông thiên phú, không có con đường thứ hai, hết thảy một khóa download.

Cái gọi là tu tiên cũng không gì hơn cái này a.