0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 34 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thế giới này, tu tiên văn minh phồn thịnh đến cực hạn, đại năng chân đạp tam thiên giới, một kiếm Vạn Cổ Khô.

Nguyên Anh, Kim Đan càng là nhiều như trâu ngựa.

Triệu Vô Cực xuyên qua thành Thiên Hà thành một trong tứ đại gia tộc Triệu gia đại thiếu gia.

Vốn là tư chất tuyệt hảo.

Nhưng kim thủ chỉ trực tiếp đem tư chất của hắn nuốt.

Trong một đêm, Triệu Vô Cực biến thành phế cẩu.

Cũng may mỗi ngày đều có thể đổ xúc xắc, thu được một hạng ngẫu nhiên thiên phú.

Tỉ lệ trúng thưởng trăm phần trăm!