0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 303 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Huy tiện tay mua sắm mù hộp, lại ngoài ý muốn mở ra một cái cỡ nhỏ thế giới!

Một chút vụn bánh mì thì có thể chống đỡ một cái cỡ nhỏ tộc nhóm vượt qua trời đông giá rét, một cái lon nước thì có thể cho hơn vạn mini quân đội võ trang đầy đủ. . .

Nhỏ bé đám nhân loại đem hắn xem vì hàng thế thiên thần!

Hay hơn chính là, Vương Huy sau tiếp theo mua sắm mù hộp, lại mở ra thứ hai, thứ ba các loại càng nhiều cỡ nhỏ thế giới!

Còn có thể đem từng cái cỡ nhỏ thế giới ghép lại, quan sát văn minh khác nhau ở giữa va chạm!”

Rất nhiều tiểu thế giới tận về nắm giữ, ta chính là cái này vô tận cỡ nhỏ sinh vật chúa tể!” . . .