0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 749 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta Tại Âm Ty Làm Quỷ Sai

Chuyên môn tại nửa đêm 12h xuất hiện quỷ dị radio, Nội dung cực kỳ đáng sợ;

Ác quỷ yêu ma ẩn núp tại hiện đại đô thị, thay hình đổi dạng, hại tánh mạng người;

Tân Hải đường vứt đi trường học, một chiếc 404 số xe buýt;

Lý Quỳ dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành âm ty quỷ sai, một cuốn tấm da dê, dựa vào bắt ác quỷ yêu ma, tựu có thể dùng công đức hối đoái: Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, thần binh lợi khí, khu ma đạn ria súng, nhạn linh đao. . .

Nhân tâm ác độc, ác quỷ càn rỡ.

Chính trực quỷ cửa mở rộng ra, một người một đao giết cái ban ngày ban mặt, còn thế gian thanh minh!