0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 492 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 ngự thú + đơn giản hoá + không nữ chính + nhẹ nhõm sảng văn 】

Dịch Thiên xuyên qua ngự thú thế giới, thu hoạch được đơn giản hoá ngự thú hệ thống, chỉ cần là cùng ngự thú tương quan, đều có thể tiến hành đơn giản hoá.

Bắt đầu khế ước thích rượu như mạng Thạch Hầu!

Nghe nói Thạch Hầu không có tiến hóa đường đi? Vậy ta liền sáng tạo một đầu ra!

Thêm cái cây gậy, gia thân áo giáp, lại giẫm đám mây.

Không tệ, có cái kia mùi!

Trước mặt mọi người thiên mới nhìn đến một côn đánh cho thiên băng địa liệt Thạch Hầu, tâm tính sập.

Đã nói xong Thạch Hầu, cái này Tề Thiên Đại Thánh cái quỷ gì?

. . .

Làm từng cái Thần Thú từ Dịch Thiên trong tay sáng lập mà ra, toàn thế giới đều điên rồi!