0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 67 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chư thiên thời đại, người người bãi rác!

Ta Tần Hạo, bắt đầu nhặt được Thánh Nhân pháp bảo, thức tỉnh biến phế thành bảo hệ thống!

Gậy sắt thăng cấp Như Ý Kim Cô Bổng!

Kiếm sắt thăng cấp làm Tru Tiên Tứ Kiếm!

Ngủ say tiên tử? Chữa trị!

Phong ấn thánh nữ? Chữa trị!

Vạn vật đều có thể thăng cấp, vạn vật đều có thể chữa trị, vạn vật đều có thể hợp thành, vạn vật đều có thể thu về!