0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 333 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Marvel thế giới, Shujo thu được viết nhật ký liền có thể trở nên mạnh mẽ hack.

Nhưng mà Shujo không biết, hắn viết nhật ký cũng không chỉ có hắn có thể nhìn thấy.

Toàn bộ thế giới họa phong, liền dần dần bắt đầu trở nên không thích hợp.

Tony: Ta mới không phải Iron Man, các ngươi không cần loạn gọi!

Captain America: Buggy, đi tự thú đi, nhân tất cả còn kịp!

Lôi Thần: Phụ vương, ngươi giấu ta cho ta sinh cái tỷ tỷ?

Trứng kho: Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn làm Hydra lão đại!

Shujo: Lẽ nào ta xuyên qua rồi một cái giả Marvel?