0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 196 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tồi tệ nhân sinh từ giác tỉnh Lam Ngân Thảo bắt đầu.

Ba phần trăm có được Hồn Lực xác suất lại hết lần này tới lần khác đụng vào.

Chỉ có Tiên Thiên cấp một Hồn Lực làm sao bây giờ?

“Đinh, bảo rương phát động hệ thống vì ngài phục vụ!”

“Đinh, chúc mừng túc chủ thành công giác tỉnh Võ Hồn cũng có được Hồn Lực, phát động giác tỉnh bảo rương, đã vì túc chủ mở ra, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Võ Hồn giác tỉnh dịch một bình.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ gặp được thiên mệnh chi tử Đường Tam, phát động thiên mệnh bảo rương, đã vì túc chủ mở ra, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh một bản.”

(hệ thống làm phụ, tu luyện dựa vào chính mình, có mình chủ tuyến, không cùng đoàn, không bái Đại Sư. )