0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 583 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( phàm nhân lưu ) ( không hệ thống )

Cùng truyền thống tiên hiệp phương pháp sáng tác khác biệt, không thích chớ nhập.

Một năm kia, bảy tuổi nam hài nhi mang theo muội muội bước vào Tu Tiên Giới, sau đó, tu tiên toàn điên rồi!

Ra tới tu tiên, ngươi thiên phú tốt không tốt, bảo bối nhiều hay không, có hay không cơ duyên, những này đều không trọng yếu, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, có một người ngươi không thể gây.

Mặc dù nhưng cái này người cũng không phải là cái gì người tu tiên.

Nhưng là đao của hắn, so ánh sáng còn nhanh hơn, nhanh đến ngươi căn bản không kịp điều động linh lực.

Quyền của hắn, so trời còn nặng, nặng có thể một quyền để cái thế giới này đình chỉ tự quay.

Miệng của hắn, so ta còn tiện, tiện có thể cho Liệt Dương lưu