0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 682 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trọng sinh huyền huyễn thế giới, bắt đầu trở thành Thất Tinh tông Thần Ẩn phong thủ tọa Lý Tùy Phong, thu được thần cấp thu đồ đệ hệ thống, đồng thời mở ra hệ thống phân thân , có thể đem phân thân phân phát cho đệ tử. Chỉ cần đệ tử cố gắng tu luyện, là hắn có thể thu hoạch được các loại phản hồi khen thưởng. Từ đó, Thần Ẩn phong đệ tử tất cả đều thu được hack!

Đại đệ tử: “Cái gì? Ta ngủ liền trở nên mạnh mẽ?”

Nhị đệ tử: “Cái gì? Ta rút kiếm liền trở nên mạnh mẽ?”

Tam đệ tử: “Cái gì? Ta vung đao liền trở nên mạnh mẽ?”

Tứ đệ tử: “Giả a? Trở nên mạnh mẽ chỉ cần uống rượu?” . . .

Có một ngày, Thần Ẩn phong sủng ái nhất tiểu sư muội gặp một vị tà ác Chuẩn Đế.

Tiểu sư muội: “Ta nói cho ngươi, các sư huynh của ta rất lợi hại đi! Ngươi lại khi dễ ta ta gọi người.”

Tà ác Chuẩn Đế: “Khặc khặc khặc ~ thật sao? Vậy ngươi gọi a! Ta ngược lại muốn nhìn xem các sư huynh của ngươi có bao nhiêu lợi hại!”

Đại Đế không ra, hắn cũng là trần nhà, ai đến cũng không tốt dùng, một lát sau, tà ác Chuẩn Đế nhìn lấy tiểu sư muội sau lưng một đống Đại Đế sư huynh rơi vào trầm tư!