0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 20 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Nữ hiệp xin dừng tay, ta là tới từ hôn!”

“Ngậm miệng, ta đường đường Tể tướng chi nữ, không xứng với ngươi?”

“. . .”

“Nữ hiệp xin dừng tay, ta là tể tướng phủ con rể!”

“Ngậm miệng, tại bản cung trước mặt, tể tướng phủ đáng là gì?”

“. . .”

“Nữ hiệp xin dừng tay, ta thế nhưng là tương lai phò mã gia!”

“Ngậm miệng, ta cướp chính là phò mã!”

“. . .”

“Nữ hiệp xin. . .”

“Ngậm miệng, hôn ta.”

“. . .”

Lại tên « ta liền lui cái cưới, làm sao lên làm phò mã rồi? » « vũ khí nơi tay, thiên hạ ta có » « thi tiên biết võ, không ai ngăn nổi » « ta cùng mấy vị nữ hiệp không thể không nói cố sự » « ta không sinh sản vũ khí, ta chỉ là kho vũ khí công nhân bốc vác » « tốt tốt tốt, các ngươi đều luyện võ, liền ta dùng vũ khí đúng không? »