0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 36 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Bạch vân ung dung mấy ngàn năm, tiên đồ mênh mông lại vạn thế. Đời này như được trường sinh duyên, ngã xuống đạo diệt lại có làm sao.”

Tu tiên giả, xông tam quan, thông cửu khiếu, tụ thiên địa chi khí, ứng nhân khí chi vận, mới được ngộ đạo cơ hội.

Một kẻ phàm nhân Trần Mặc, giấu trong lòng vì cha báo thù tâm nguyện, cuối cùng là bước lên long đong gian khổ, sinh tử khó liệu con đường tu tiên.