0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 344 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Các lộ nam phụ vì nữ chủ trả giá sở hữu, tùy gọi tùy đến, tiêu tiền cố sức, cuối cùng lại không được chết già, oán khí tận trời không chịu đi vào luân hồi.

Cố Thu Thực xuyên thành một đám nam phụ, giúp bọn hắn tiêu tán oán khí.