0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 384 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Đa Phúc xuyên qua đến rồi phong thần thời đại, trở thành Tiệt Giáo đại đệ tử. Cũng lại đạt được một cái bày sạp hàng hệ thống. Sau đó, hắn tựu bi kịch, bởi vì một trăm nghìn năm đến, không có một cái đồng môn tới mua đồ, hắn bị hệ thống cưỡng chế “Hàn chết” tại hàng rong. Thẳng đến Vạn Tiên Trận kết thúc, Tiệt Giáo toàn quân bị diệt, cô linh linh Thông Thiên giáo chủ đã trở về.

Lâm Đa Phúc: “Lão sư, có muốn hay không mua viên Hối Hận Kim Đan thử một chút?”

Thông Thiên giáo chủ: “Nghịch chuyển càn khôn, trở lại một lần?” Hết thảy, lại bắt đầu lại rồi!