0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 797 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tam giáo quan hệ trong đó thật là tử địch sao?

Tại sao như vậy chứ?

Tại sao Xiển Giáo Kim Tiên phạm vào Sát kiếp, cuối cùng lại muốn cho Tiệt Giáo người bên trong đi lấp?

Tam Thanh nhưng là huynh đệ, tất cả đều là vạn kiếp bất diệt Thánh Nhân, thật sẽ bởi vì một ít chuyện, xích mích thành thù?

Tây Phương Giáo hai vị giáo chủ tại sao cả ngày đều là một bộ đau khổ dáng vẻ?

Tại sao bọn họ khẩu hiệu là tứ đại giai không?

Phật Môn một nói thẳng, thế như Khổ Hải, chỉ có Bỉ Ngạn mới siêu thoát?

Bọn họ tại sao dám nói thế với, ‘Thế’ tại sao chính là Khổ Hải?

Các loại vấn đề, đáp án, đều cần từ lần lượt trong chuyện đi tìm.

Mở đầu quán tưởng sao Neutron, tiếp sau quán tưởng thế giới thụ …. chỉ cần là trong suy nghĩ có, hoặc là văn tự, thần thoại … đều có thể quán tưởng trở thành thiên phú !