0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 208 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thạch Thanh Liên trước khi chết mới biết được, nàng là nàng phu quân Giang Du Bạch tuyển đến tấm mộc, nên vì Giang Du Bạch yêu nữ nhân nhận hết cực khổ, cuối cùng thê thảm mà chết.

Nàng lại vừa mở mắt, về tới Thạch gia sắp bị chém đầu cả nhà một năm kia, vì sống sót, nàng nhìn chằm chằm Bắc Điển Phủ Tư chỉ huy sứ.

Người kia họ Thẩm, danh Uẩn Ngọc, người ngoài gọi hắn Ngọc Diện Tu La.

Nàng muốn lợi dụng Thẩm Uẩn Ngọc thanh đao này, chém giết Giang Du Bạch cùng Khang An đế cơ, chẳng sợ nó đại giới là muốn hàng đêm tùy theo rơi vào dục niệm vực sâu.