0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 28 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thần Long ba năm, thiên hạ đại loạn.

Nữ Đế được yêu nhân mê hoặc, quần ma nổi lên bốn phía, Cửu Châu như Luyện Ngục.

Đoạn Trạch bằng “Vạn Linh Quan Tưởng Pháp” từ thiên địa vạn linh hấp thu võ học.

Quan tưởng cỏ dại, sự quang hợp, ngộ [ Húc Nhật Diễn Sinh Công ]. Dưới thái dương, khí lực sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tiến giai [ mặt trời bất diệt ], cùng áo mặt trời đồng thọ.

Quan tưởng Đường Lang Hà, nhanh chóng ra kìm, ngộ [ Phá Không Trảm ]. Chém ra một đao, không khí áp súc, lưỡi đao sôi trào. Tiến giai [ trảm thiên tuyệt địa ], giang hà mở đường, di sơn đảo hải.

Cổ có Lương Châu ngựa lớn, hoành hành thiên hạ vô kỵ.

Hiện có sông sóc Đoạn Trạch, cầm đao đãng yêu trừ ma.

Yêu thú khinh người hại người, đều có thể giết!

Đế Quân ngu ngốc vô năng, cũng có thể giết!

Đoạn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trời Khung Ngọc tiêu Tiên Phủ, chư thiên Tiên Phật đều là mặt mũi hiền lành. Cùng ánh sáng gia thân, diệu hưởng tiên âm.

Nhưng lại không nhìn bách tính khó khăn, uổng ngoảnh đầu nhân gian chết sống.

Vậy liền —

Ngọc tiêu đốt thành cẩm tú tro, Thiên Giai đạp tận Tiên Phật cốt!