0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 341 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( Hơi tối Hắc Phong, vô cảm tình tuyến ) Thần bí trong tửu điếm mười bảy bức hắc bạch di ảnh, Đổ đầy quỷ mị 10 cái gian phòng, Tại linh dị chi địa giãy dụa ba lượng người sống.

Hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sinh lộ, tiếp dẫn thế gian quỷ dị vào ở, đa nhân cách phục sinh…

Quý lễ cùng cái này chỗ quỷ dị khách sạn lịch đại cửa hàng trưởng cũng không giống nhau.

Hắn, cho tới bây giờ đều không phải là người bình thường.