0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« hắc ám văn phong + tử vong trở về + sát phạt quả đoán + quỷ dị khôi phục »

Tuyệt đối không nên để bọn hắn biết ngươi có thể nhìn thấy! ! !

Đây là Phương Hưu xuyên qua tới nhìn thấy câu nói đầu tiên, khi hắn minh bạch câu nói này hàm nghĩa thì, hắn đã bị quỷ dị trọn vẹn ăn mười tám lần.

Nếu như không phải có được tử vong trở về năng lực, có thể vô hạn trọng sinh, hắn đem mang theo vô tận cừu hận cùng lửa giận vĩnh viễn chết đi.

Hiện tại, đã còn sống, hắn quyết định muốn để toàn thế giới quỷ dị cảm thụ thống khổ.

Ta gọi Phương Hưu, đến chết mới thôi.