0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thiên địa bất nhân, lấy trần thế là đỉnh.

Tiên Nhân bất nhân, lấy chúng sinh là sinh.

Đây là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại, cũng là một cái cổ quái quỷ quyệt tu tiên loạn thế.

Bộ khoái nho nhỏ, có một cái nhìn không thấy lão bà, cùng một tòa rách nát Ngũ Tạng Miếu, trong miếu thần chỉ mặt, còn cùng hắn giống nhau như đúc.

Có người để mắt tới hắn hết thảy, muốn cưu chiếm cưỡng đoạt, gọi hắn cửa nát nhà tan.

Tiểu bộ khoái phấn khởi nội quyển, tích cực tiến tới, từng bước một làm đến cao nhất!

Thẳng đến một khắc này, hắn vừa rồi phát hiện thế giới này bí mật. . .