0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tương lai thời đại vũ trụ, Địa Cầu gen sinh vật biến dị, đầy khắp núi đồi cự hình sinh vật biến dị bắt đầu vây công nhân loại, nhân loại vận mệnh tràn ngập nguy hiểm.

Vì sinh tồn, Dương Khiếu từ đây tiến vào điên cuồng gen tiến hóa hành trình.

“Săn giết biến dị nhện, lấy được đoạn gien vỡ,”

“Săn giết biến dị cự hình la không phải cá, lấy được đoạn gien vỡ,”

“Săn giết ong vò vẽ vương, lấy được đoạn gien vỡ, rơi xuống kim ong kiếm một thanh, kim ong kiếm thuật bí tịch một bản,”.

( Thư hữu giao lưu Q bầy, 613589284, hoan nghênh mọi người gia nhập ) điểm xuất phát

Tranh bá chảy học sinh nhẹ nhõm