0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 80 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tru Tiên kiếm trận huyền diệu ngụy biến, sát cơ vô hạn, vừa vào trận này khoảnh khắc biến thành tro bụi.

Nhiên cái bản kiếm trận một khi bố trí xuống, không cách nào thu hồi, chẳng phân biệt được địch ta, người bày trận cũng chỉ có thể chạy trối chết!

Thập nhị phẩm Nghiệp Hoả Hồng Liên, công thủ có, vô tận Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ, đốt giết hết thảy.

Sơn trại bản Hồng Liên, ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu? Liền Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng không có, cũng dám gọi Nghiệp Hoả Hồng Liên?

Cao phỏng bản lò bát quái……

“Cái bản, sơn trại bản, cao phỏng bản, quý không nói, cũng đều thiếu cánh tay thiếu chân!

Ta muốn nguyên bản!”

Đang phát tiết một trận sau, khương dịch tiếp tục dấn thân vào đến oanh oanh liệt liệt sơn trại đại nghiệp bên trong.