0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 253 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mười bảy tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung hai năm, không sủng, nghĩ chẳng qua là chạy trốn như thế nào rời cái này hậu cung, kết quả cái kia rất nhiều tần trong bụng không có tin tức, nàng lại lập tức nhảy ra cái hoàng trường tử.

Hai mươi mốt tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung sáu năm, như cũ không sủng, nghĩ chẳng qua là thế nào để chính mình cùng con trai thâm tàng công cùng tên , sau này con trai phong vương chính mình làm cái thái phi liền tự do, kết quả có ngày, ba tuổi con trai vậy mà đọc nhanh như gió đem ngàn chữ trải qua cho đọc xong.

Thiên Tịch Dao đột nhiên cảm giác được nhức đầu. Cái này mẹ nó là buộc lão nương tại hậu cung giết ra một đường máu, bước lên hậu vị tiết tấu nha.

—- Hoàng đế lại đối với thiên Tịch Dao ngoắc ngón tay, chớ vùng vẫy, hố đều cho ngươi đào xong, nhanh rớt xuống.