0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.2K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Hai cái dị quả, một viên trường sinh, một viên tăng thêm lực.

Sở Ninh nuốt dùng sau đó xuyên qua dị giới, tu trường sinh Tiên Đạo.

Trong ngàn năm, Sở Ninh: Cảm tạ dị quả, ca ngợi dị quả, đại ca ra sức.

Ngàn năm sau, Sở Ninh: Cảm tạ mình, ca ngợi chính mình, phấn đấu đẹp nhất. .

Cẩu thả tại dị giới, Sở Ninh có tam đại trích lời:

Thứ nhất: Không bị lợi ích mà khu động, mặc dù sẽ bỏ lỡ một chút cơ duyên, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi.

Thứ hai: Trường sinh không phải là sinh hoạt, nếu như thế vì cái gì không theo vừa bắt đầu liền hảo hảo sinh hoạt.

Thứ ba: Có thể kết duyên liền kết duyên, không thể kết duyên liền đàm phán, đàm phán không được muốn động thủ, liền tận lực chọn dưới đầu gió, dạng này mới có thể đem tro cốt giương sạch sẽ chút ít.