0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 41 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Phùng uy Lạc năng lực thiên phú là miễn trừ thi pháp tài liệu cùng đại giới.

Tài nguyên? Không cần, tấn thăng nghi thức tùy tiện vẽ một đồ là được.

Phối trí bí dược? Không cần tài liệu, tùy tiện phóng điểm huyết là được.

Tả đạo danh sách

Danh sách chín: Tuần thú sư.

Hạch tâm bí thuật: Dị hoá dã thú.

Danh sách tám: Tả đạo yêu nhân.

Hạch tâm bí thuật: Tạo súc.