0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 188 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Đại Càn Hoàng Triều thế giới này yêu ma tứ ngược, yêu thú, cương thi, quỷ vật làm hại nhân gian, lấy nhân loại vì huyết thực nhân loại thông qua võ đạo tu hành, thu hoạch được thực lực cường đại, đối kháng yêu ma, có thể trên thế gian đặt chân một lần tình cờ, nam chính phát hiện đổ vào trước người yêu thú, tuôn ra một ngụm thanh đồng bảo rương chém giết yêu ma thực lực khác biệt, tuôn ra bảo rương đẳng cấp không giống thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim kim, kim cương…

Bảo rương bên trong có đan dược, công pháp, thần binh. . .

Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản bằng vào đủ loại bảo rương, đạp vào võ tu con đường, cuối cùng trở thành thế gian nhân vật vô địch