0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 376 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Hiên xuyên việt đến Huyền Thiên đại lục, không cách nào tu luyện hắn lại ngoài ý muốn giác tỉnh thu đồ thì mạnh lên hệ thống.

Vì mạnh lên, hắn bắt đầu lừa dối thu đồ, sẽ không công pháp, hắn thì nói bừa.

Vạn vạn không nghĩ đến, các đệ tử của hắn tất cả đều đã luyện thành.

Trăm năm về sau, Trần Hiên nhìn lấy các đệ tử cả đám đều trở thành Vô Thượng Đại Đế, hắn kinh cảm khái nói: “Ta nói bừa công pháp, các ngươi làm sao đều thành Đại Đế.”