0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 53 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(truyền thống huyền huyễn, không hệ thống, đơn nữ chính, nói ít)

Bùi Lễ thai xuyên thành cái mắt mù hài nhi, thân ở phúc tinh thôn lại bị trở thành tai tinh.

Trong mười năm, thân nhân lần lượt chết đi, nguyên lai tưởng rằng mình cũng sắp đi đến điểm cuối cuộc đời.

Nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện lão giả cứu.

Năm năm sau,

Bùi Lễ mang theo một chi cây sáo hành tẩu giang hồ, từ đó, trên giang hồ có thêm một cái ghét ác như cừu sát thủ.

“Có người xuất tiền mua mệnh của ngươi, mời các hạ chịu chết.”