0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 744 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chu Trường Vượng xuyên qua tu tiên thế giới, phát hiện mình vậy mà thành Phượng Minh Ổ trong phường thị một vị tán tu linh nông.

Mỗi ngày mặt hướng đất vàng mồ hôi chỉ lên trời.

Cũng may hắn phát hiện, mình có thể thông qua không ngừng luyện tập, tăng lên kỹ năng độ thuần thục.

Nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn…

Không có bình cảnh, không nhìn cửa ải, một đường tăng lên.

Trong lúc vô tình, không ngờ đạt đến Tu Tiên Giới cực hạn.

Đã có vạn định tinh phẩm « ta tại hiệu cầm đồ giám bảo những năm kia », « siêu thần đạo thuật », « cực đạo phi thăng » hoàn tất, nhân phẩm cam đoan, yên tâm đọc! !