0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 50 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đây là một phương, từ tịch diệt bên trong lần nữa khôi phục huy hoàng đại thế!

Trước kia còn sót lại đạo quả, tôn vị, thậm chí Tiên Phật phong hào!

Đã không còn như thần thoại, xa không thể chạm.

Linh triều đã lên tám trăm năm, chúng sinh tranh độ!

Võ đạo thần thoại, Huyền Môn đại năng, tuyệt đại Kiếm Tiên, nhân gian Đao Thánh. . .

Từng vị có lẽ đã từng bình thường, thậm chí ti tiện phàm nhân, bước qua bụi gai thừa sóng mà đi, nơi này đại thế một hồi phong lưu!

Lạc Cảnh xuyên qua thế này, sinh tại Thiên Hoàng quý tộc, cuộc sống xa hoa nhà, dung mạo thần mạo đều tuyệt thế, thế nhân danh xưng ‘Cảnh công tử’, vốn nên thuận gió phù diêu, dòm ngó đỉnh cao nhất phong mạo.

Chỉ tiếc đại kiếp đến, nước như mưa gió phiêu diêu, quý tộc chi thân, mắt thấy liền đem biến thành cỏ rác!

Lực lượng một người, khó xắn trời nghiêng, vốn cho rằng liền đem nước chảy bèo trôi, làm kia lục bình không rễ, lại không ngờ đến, sự tình có chuyển cơ!

Bởi vì cái gọi là, giấc mộng Nam Kha, chiếu rõ bản ngã!

Trong hiện thực, Lạc Cảnh ấu lân chi thân, như nước lật úp, thì không quyền không thế.

Nhưng ở trong mộng ——

Hắn từng cùng kiếm trì con rơi sóng vai, hỏi Đại Tuyết Sơn đỉnh, tại ngày cũ chi mạt luyện ra pháp lực, thế xưng’ mở con đường phía trước người ‘;

Từng một bình liệt tửu, một thanh Thiên Đao, tại ‘Tai biến thời đại’ đăng lâm tuyệt đại đao khôi, ngàn vạn đao người bái chi như gặp thần;

Từng tại hàn mai máu dưới cây một đêm ngộ đạo, phẩy tay áo một cái bào, trấn nhân gian ba ngàn nghiệt chướng, thiên hạ cùng tôn một tiếng ‘Tiên sinh’ ;

Từng tại núi Thanh Thành hứa hẹn một người người già;

Đã từng cầm Kiếm Đế kinh, cùng Thánh Nhân đàm tiếu, tương giao tâm đầu ý hợp. . .

Cùng lúc đó, nhân gian đã là long trời lở đất.

Mà khi trong mộng hết thảy, bắt đầu cùng hiện thế giao thoa. . .

Lạc Cảnh tỉnh lại, bỗng nhiên thu tay ——

Sớm đã bao trùm tuế nguyệt, quan sát vạn cổ!