0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 76 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tế bào thức tỉnh, treo máy tu luyện.

Ta một người tu luyện khả năng rất chậm, nhưng tăng thêm trong cơ thể ta ức vạn tế bào đâu?

Đây đều là ta cố gắng thành quả!

Tế bào, nhường ta nhìn ngươi cực hạn!

— —

【 tế bào treo máy bên trong: 1X Man Ngưu công 1% chưa nhập môn (mỗi giờ tiến độ + 1%) 】

【 tế bào treo máy bên trong: 10X Man Ngưu công 1% chưa nhập môn (mỗi giờ tiến độ + 10%) 】

【 tế bào treo máy bên trong: 100X Man Ngưu công 1% chưa nhập môn (mỗi giờ tiến độ + 100%) 】

【 Man Ngưu công – nhập môn – thể chất + 1! 】

【 nhập môn – tiểu thành – đại thành – viên mãn – phá hạn! 】

【 Man Ngưu công 】

Đẳng cấp: Thối Thể cảnh

Phẩm chất: Hạ phẩm

Tiến độ: Phá hạn (0%)

Thuộc tính: Thể chất + 20

Đặc tính: Man Ngưu chân thân (chủ động mở ra, thể chất lâm thời + 30)

Thối Thể võ học, cũng có thể vô hạn thôi diễn!

— —

Tế bào cùng ta vốn là một thể, tế bào tu luyện chính là ta tu luyện.

Một ngày nhập môn, ba ngày tiểu thành, mười ngày đại thành, một tháng viên mãn!

Cái gì võ học tu luyện lấy năm đo lường tính toán?

Các vị thiên phú quá yếu!