0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 104 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bắt đầu tiểu đạo sĩ, mỗi ngày đả tọa luyện công thật nhàm chán?

Nhưng Vương Bình một chút đều không hoảng hốt, bởi vì hắn luyện công không chỉ có có công lược có thể xem, còn có thanh tiến độ!

[Trường Xuân công: Mỗi ngày hữu hiệu luyện tập 5 lần, ba năm nhưng không có khí cảm. (Tiến độ 32/100, hôm nay tiến độ 0/5)]