0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 370 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trước khi trùng sinh, Hạ Lập Hạ âm thầm thề: Ta muốn cưới cái thời thượng tịnh lệ, Trương Dương tùy ý nữ nhân làm lão bà. Sau đó được như nguyện, Hạ Lập Hạ làm lão bà nô, lão bà đưa hắn một đỉnh nón xanh, hắn còn bị lão bà xuất quỹ đối tượng giết.

Sau khi sống lại, Hạ Lập Hạ rút kinh nghiệm xương máu: Ta muốn cưới cái Nghi gia nghi thất, an phận an tâm nữ tử làm vợ. Sau đó Hạ Lập Hạ phát hiện, thần mẹ nó đàng hoàng bản phận, rõ ràng chính là cái lão sói vẫy đuôi.