0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 290 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tám mươi tuổi lão hán sắp chết thời điểm, thu hoạch được Tào tặc hệ thống, chỉ cần làm Tào tặc liền có thể thêm tuổi thọ, chỉ là quét nhìn phương viên mười dặm địa, chỉ có một vị mỹ nữ tổng giám đốc, liều mạng!