0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 268 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bắt đầu tận thế hàng lâm, Cố Chỉ cùng nhân vật chính mẫu thân bị vây ở tiểu khu bên trong 15 ngày, đoạn thủy, cắt điện, cạn lương thực.

Hắn đã đói vài ngày chưa ăn cơm.

Lúc này, khai chi tán diệp hệ thống hàng lâm!

« keng, khai chi tán diệp hệ thống mở ra, kí chủ khai chi tán diệp sinh hài tử, liền có thể đạt được một phần ngẫu nhiên ban thưởng! »

Cái gì? Người tại tận thế, lập tức chết đói! Khai chi tán diệp sinh hài tử, liền có thể đạt được ban thưởng?

Hệ thống cũng quá hố! Hiện tại là tận thế, nào có nữ nhân?

Bị vây ở cùng một chỗ nhân vật chính mẫu thân?

A, đây… . . . .

« keng, kí chủ khai chi tán diệp thành công, ban thưởng kiếm nhận phong bạo dị năng! »

« keng, kí chủ khai chi tán diệp thành công, ban thưởng không gian cắt chém dị năng! »

« keng, kí chủ khai chi tán diệp thành công, ban thưởng giam cầm dị năng! »