0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 433 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Bệ hạ, không xong, hầu tử đánh lên trời.”

Ngọc Đế khoát tay: “Không sợ, trẫm có Hình Phạt Thiên Thần Cố Cảnh tại, chỉ là Tôn Ngộ Không, không đáng để lo.”

“Hồi bệ hạ, Cố đại nhân hắn… Tại Vương Mẫu hành cung nằm ra đây…”

Ngọc Đế kinh hãi: “Cái gì!”

Hoắc loạn Thiên Đình, lừa trên gạt dưới, bao che nữ tiên, hình phạt tam giới! Cố Cảnh chi danh, truyền khắp bát hoang!

Đây hết thảy hết thảy, đều muốn từ Thất Tiên Nữ tắm rửa bắt đầu…