0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 746 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên việt Tây Du, thu được thu đồ đệ hệ thống, mở ra Hồng Mông tiên thư viện.

Tôn Ngộ Không quan sát 《 Già Thiên 》, lĩnh ngộ Đấu Chiến Thánh pháp.

Đường Tam Tạng quan sát 《 Phật Bản Thị Đạo 》, khai sáng tân Phật môn!

Trư Bát Giới quan sát 《 Tru Tiên 》, thả bay tự mình!

Sa hà vẫn còn quan sát 《 Cầu Ma 》, chân đạp phương Tây Phật môn!

Nữ Nhi quốc quốc vương quan sát 《 Già Thiên 》, chém hết chư vương, độc lập cửu thiên!

Ngọc Đế Hạo Thiên: Ta phương Đông khí vận há cho phép ngươi phương Tây chia sẻ, ta chỉ tay liền có thể độc đoán vạn cổ!

Tây phương nhị thánh: Này phương Tây, không rồi!