0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 50 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Đình xuyên việt thế giới song song. Bắt đầu yếu nhất cống thoát nước thiên phú?

Không quan hệ, hắn có vô hạn tiến hóa hệ thống, giết quái thì có thể tiến hóa thiên phú.

Tự mang Thần cấp bị động.

Người khác còn tại thận trọng phóng thích kỹ năng, Vương Đình xuất thủ cũng là vô địch cấm chú.

Đại Xà Lôi Thương + Lôi Đình Vạn Quân + Thiên Lôi Táng Lễ + Địa Ngục Lôi Quang. . .

Đến sau cùng tay xoa ức vạn thiên kiếp, hóa thân Thiên Phạt chi chủ.

Từ đó, tất cả yêu ma dị thú ác mộng xuất hiện.